Payment

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

[]
1 Step 1
ธนาคารที่ทำการโอนเงินเข้าบํญชี
จำนวนเงินยอดที่ทำการชำระ
วันที่ชำระเงินวันที่ทำการโอนเงินเข้ามา
เลขที่ใบสั่งซื้อหรือเบอร์โทรศัพท์
Previous
Next

หลังจากแจ้งชำระเงินจำได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน หากยังไม่ได้รับสินค้ากรุณาติดต่อเรากลับ 090-661-4666